Paris bra stad för startups

Business France har sammanfattat sex olika rapporter om ekosystemen för startups och entreprenörskap. Paris och Frankrike ligger bra till i internationella jämförelser.

Business France har gjort en sammanfattning av sex olika internationella rankningar när det gäller ekosystem för entreprenörskap, företagande och startups. Vissa jämför olika länder, andra har fokuserat på städer. Några slutsatser:

1. European Digital City Index har jämfört 35 städer i Europa och placerar Paris på en sjätteplats. Paris starkaste kort är tillgången till kapital, i synnerhet i ett tidigt skede, och tillgång till kunskap, vilket hänger samman med kvaliteten på forskningsinstitutioner i staden. Dessutom är den digitala infrastrukturen god. Några utmaningar för den franska huvudstaden är kostnaderna för kontorsutrymme och arbetskraft och den svaga tillväxten av onlinetransaktioner.

PNG

2. Global Startup Ecosystem Ranking är en analys och jämförelse av världens 20 största startup-ekosystem. Paris hamnar här på 11:e plats, 3:a av de europeiska städerna. Även i denna jämförelse är tillgången på kapital i ett tidigt skede en av Paris stora fördelar. Även storleken på den tillgängliga marknaden är bra, med en hög andel internationella kunder. Svagheterna rör möjligheten att hitta bra arbetskraft: lönerna håller i och för sig europeisk standard, men ligger långt efter Silicon Valley, och rekryteringarna tar längre tid än i andra europeiska städer.

3. Global Entrepreneurship Index jämför hela 132 länder och placerar Frankrike på 10:e plats. Enligt denna rankning är Frankrikes starka kort förmågan att skapa ny teknologi och återigen tillgången till riskkapital. Däremot kunde fransmännens attityd till entreprenörskap vara bättre.

4. City Initiatives for Technology, Innovation and Entrepreneurship Index analyserar 40 städers initiativ för innovation och entreprenörskraft och fokuserar alltså på vad lokala politiska styren kan göra för att förbättra förutsättningarna. Städerna kategoriserades i fyra grupper och Paris hamnade i den främsta gruppen: de städer som kommit längst med dessa frågor. Paris fick här beröm för kvaliteten på infrastrukturen och viljan att digitalisera offentliga tjänster. Däremot är man svagare när det gäller att uppdatera och anpassa befintliga regler för nya affärsmodeller.

PNG

5. Rise of the Global Startup City undersökte hur tillgången till riskkapital var i över 150 städer över hela världen. Trots att riskkapitalmarknaden blir mer och mer global står tio städer för mer än hälften av allt riskkapital. USA är dominerande. Paris ligger 2:a i Europa och på 16:e plats globalt. Per capita är dock Paris inte lika starkt som exempelvis Köpenhamn och Genève.

6. Global Information Technology Report undersöker hur väl länder tar tillvara på möjligheterna som informations- och kommunikationsteknologi ger. Frankrike kommer på 26:e plats. Trots många goda förutsättningar, som bra e-tjänster hos myndigheter, öppen internet- och telemarknad och god utbildningskvalitet dras helhetsbetyget ned av bland annat hög vinstskatt.

Frankrikes viktigaste fördelar för startups och entreprenörskap är

  • tillgången till riskkapital
  • den goda digitala infrastrukturen
  • digitala offentliga tjänster

Vid sidan av rapporterna som Business France sammanfattat kom nyligen en ny rankning från konsultfirman AT Kearney. Där bedöms hur viktiga och attraktiva städer kommer att vara i framtiden, och Paris ligger på tredjeplats efter New York och San Francisco. Läs mer om denna rankning här.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp