Klimat- och näringslivsveckan i Paris 18–24 maj 2015 [fr]

Mindre än 200 dagar före klimatkonferensen i Paris (COP21) anordnas en vecka med evenemang kring klimatrelaterad problematik, där ett stort antal företagsrepresentanter och beslutsfattare från olika länder deltar.

PNG

Klimat- och näringslivsveckan (Climate Week Paris) anordnas i år i Paris mellan den 18 och den 24 maj. Inom ramen för klimatveckan anordnas en rad nyckelhändelser, däribland Business & Climate Summit den 20-22 maj. Ett tecken på företagens intresse för en övergång till kolsnåla ekonomier – vilket är en källa till tillväxt och sysselsättning – är att veckans olika evenemang samlar ett hundratal företagschefer och företrädare för bank- och finanssektorn från världens alla hörn. De kommer att göra en första konkret genomgång av den privata sektorns insatser och åtaganden i kampen mot klimatförändringarna.

Frankrikes utrikes- och biståndsminister Laurent Fabius kommer att mana näringslivets företrädare till en mycket bred uppslutning, eftersom deras bidrag är en nödvändig förutsättning för att det ska bli en framgång för COP21, klimatkonferensen i Paris. Han kommer att träffa dem vid en högnivådialog med den privata sektorn den 20 maj, sedan vid ”klimat- och näringslivstoppmötet” den 20 och 21 maj samt under ”klimatfinansieringsdagen” den 22 maj.

Per Bolund, Sveriges finansmarknads- och konsumentminister, deltar också i evenemanget.

Info om Climate Week Paris 18-24 maj: climateweekparis.org
Info om Business Climate Summit 20-22 maj: businessclimatesummit.com

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp