Per Molander och Ole Settergren utnämnda till riddare i franska förtjänstorden [fr]

Den 5 oktober 2017 utnämndes Per Molander och Ole Settergren till riddare i förtjänstorden (Ordre national du Mérite) under en ceremoni på franska residenset.

JPEGFrån vänster ambassadör David Cvach, Per Molander och Ole Settergren.

Både Per Molander och Ole Settergren har spelat viktiga roller för utvecklingen av svensk politik för socialförsäkringar och pensioner. Molander fick exempelvis i uppdrag av regeringen att bygga upp Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som myndighetens första generaldirektör och Settergren var delaktig i arbetet med pensionsreformen som gjordes 1999.

Ambassadör David Cvach nämnde i sitt tal att de båda mottagarna av utmärkelsen är duktiga på såväl teori som praktik inom sina områden, och att de har varit viktiga informationskällor för ambassaden.

Per Molander berättade i sitt tacktal om sina studier i Frankrike och om den bok han precis gett ut om demokrati, som utgår ifrån en felaktig idé av franska upplysningsfilosofen Nicholas de Condorcet, och därför har fått namnet Condorcets misstag.

Ole Settergren höll sitt humoristiska tacktal på franska och hade även bett sin svåger att spela ett fiolstycke på mottagningen.

Förtjänstorden (l’ordre national du Mérite) grundades i mitten av 1900-talet och är den andra nationella orden efter Hederslegionen. Dess ändamål är att belöna framstående meriter och uppmuntra till engagemang i Frankrike och i utlandet.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp