Plan pauvreté – Macron tar krafttag mot fattigdom [fr]

I går annonserade president Emmanuel Macron en plan för att bekämpa fattigdom i Frankrike. Den presenterades under en pressträff på det etnologiska muséet Musée de l’homme i Paris.

”Kampen mot fattigdom angår alla”, meddelade presidenten, och manade till nationell uppslutning och mobilisering för social inklusion i hela landet. Den franska regeringen har öronmärkt åtta miljarder euro för att under fyra år genomföra fattigdomsbekämpande insatser inom tre fokusområden: barnomsorg, återgång till arbetslivet samt förenkling av socialförsäkringssystemet. Bland de tjugoen åtgärder däri ingår obligatorisk utbildningsplikt till och med arton års ålder; extra stöd till barnomsorg inom socialt utsatta grupper, exempelvis genom utökat antal förskoleplatser och måltidssatsningar; stödinsatser för att återanpassa långtidsarbetslösa till arbetsmarknaden; förbättrad vårdtillgång för låginkomsttagare; och förenkling och stöd vid bidragsärenden.

JPEG - 8.9 kb
Emmanuel Macron

Frankrikes socialminister Agnes Buzyn kommer nu att samla aktörer från beslutsfattande nivå till berörda samhällsinstanser för dialog kring ett lagförslag som planeras att läggas fram år 2020.

JPEG - 4.1 kb
Frankrikes socialminister Agnes Buzyn

Strategin Plan pauvreté kan läsas i sin helhet här (den är på franska): https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_annonce_strategie_v26_pages.pdf

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp