Podcast 41. Sofia Östmark om Global Deal

JPEG

Detta avsnitt är tillägnat Global Deal, ett globalt flerpartspartnerskap för anständiga arbetsvillkor och en inkluderande tillväxt med fokus på social dialog och goda arbetsmarknadsrelationer. Sofia Östmark, ambassadör och samordnare för Global Deal, berättar om partnerskapets syfte, utformning och framtid.

Lyssna på avsnittet här eller på iTunes!

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp