Positiv trend av svenska investeringar i Frankrike under 2016 (24 mars 2017)

De svenska investeringarna i Frankrike växte under fjolåret då 25 nya beslut togs av svenska företag att antingen etablera nya verksamheter eller expandera befintliga i Frankrike. Detta har möjliggjort att 500 franska arbetstillfällen har skapats eller upprätthållits. Investeringarna är ett resultat av de reformer som Frankrike genomfört under de senaste åren för att öka sin konkurrens- och attraktionskraft.

De 25 svenska investeringsprojekten som möjliggjorde 500 jobb i Frankrike under 2016 kan jämföras med 21 projekt och 435 jobb under 2015. Bland de främsta affärerna under fjolåret märks läkemedelsföretaget Recipharms köp av bolaget Kaysers Pharmaceuticals. Investeringen på 18 miljoner euro (ca 171 miljoner SEK) beräknas leda till en rekrytering av ett sextiotal nya medarbetare till verksamheten i Kaysersberg i Grand Est-regionen.

Vidare lokaliserade start up-företaget Urb-it under 2016 ett dotterbolag i Paris som beräknas sysselsätta tio medarbetare under lanseringsfasen. Urb-it grundades i Stockholm 2014 och har på kort tid revolutionerat e-handeln genom sin leveransservice av onlineköp på mindre än en timme.

Därtill fortsatte Ikea sin starka tillväxt i Frankrike med öppnandet av en butik i Fleury-sur-Orne i Normandie, där 80 nya jobb skapas.

”Idag finns mer än 600 svenska företag på plats i Frankrike, vilka genererar mer än 95 000 arbetstillfällen. Detta visar på den franska ekonomins återhämtning och på resultatet av det viktiga reformarbetet för att stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan i vårt land”, konstaterar Jacques Lapouge, Frankrikes ambassadör i Sverige.

Reformerna innebär bland annat en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, förenklat mottagande av utländska arbetstagare och skattesänkningar för forskning och utveckling (FoU). Det är framförallt arbetsmarknadsreformerna och satsningarna på FoU som bedöms ha gjort Frankrike mer attraktivt för svenska investerare, som också brukar uppskatta kvaliteten på fransk infrastruktur och arbetskraft.

De positiva siffrorna som svenska företag står bakom ingår i en trend av en stark fransk attraktionskraft. Under 2016 har Frankrike lockat 1 117 nya utländska investeringsbeslut, vilket innebär en ökning med 16 % jämfört med 2015, och 30 108 jobb.

Business France är en fransk statlig organisation vars uppdrag är att hjälpa franska företag att etablera sig internationellt och att underlätta internationella investeringar i Frankrike. Business France främjar den ekonomiska bilden av Frankrike, dess regioner och företag, samt driver det franska Volontärprogrammet för Internationell Erfarenhet (VIE). Business France grundades den 1 januari 2015 genom en sammanslagning av Ubifrance och AFII (Agence française pour les investissements internationaux). Idag finns 1 500 anställda i Frankrike och i 70 andra länder.

För ytterligare information, kontakta Maxime Krummenacker, Kommunikationsansvarig, Business France i Sverige,
tel: + 46 (0) 8-545 89 165, e-mail: maxime.krummenacker@businessfrance.fr. Besök oss gärna på www.businessfrance.fr.

Senast uppdaterad 10/05/2017

Upp