Frankrike och Europa: Premiärminister Manuel Valls tal i Europaparlamentet (12 april 2016) [fr]

Europa är inte problemet inför de kriser vi står inför. Europa är lösningen. Men vi måste ge oss själva medlen. Det är det budskap jag har idag.

Om Frankrikes reformer

Frankrike håller på att reformeras - och det beror på att Frankrike behöver det. För att bekämpa massarbetslösheten, som vi har börjat vänja oss vid, för att återfå vår förlorade konkurrenskraft från förra årtiondet och för att återställa våra offentliga finanser.

Om Europa

Vi måste inse att Europa först och främst innebär att genomföra och gå till botten med fattade beslut. När det gäller Schengen har vi inte gått hela vägen och nu betalar vi priset.

Det finns europeiska gränsvakter och Schengen innebär också att vi skyddar våra yttre gränser. Det finns en systematisk kontroll av det som passerar in och ut genom Schengen, det enda sättet att spåra dokumentförfalskning.

Vapendirektivet har antagits.

Vi har PNR, (Passenger Name Record). Det är glädjande – jag är en av dem som har efterfrågat det under lång tid – att det finns på er agenda den här veckan, tillsammans med paketet om dataskydd. PNR är givetvis inte det enda svaret. Men våra medborgare förstår inte att vi inte kommer framåt i den frågan. De förstår inte vår oförmåga att konstruera den ”europeiska säkerhetspakten”.

Jag anser också att vi inte har kommit tillräckligt långt i uppbyggandet av eurozonen. Min övertygelse är att Europa inte accepterar halvmesyrer. Att bli kvar i mitten är inte längre möjligt. Vi måste ha tydlighet och engagemang.

En ny ambition för Europeiska Unionen

Vi går i rätt riktning och det bör vi säga till våra medborgare. Men det räcker inte. Vi måste göra mycket mer. Jag förslår ett pioniärt Europa som uppfinner en ny modell för tillväxt. Jag föreslår också ett mer självständigt Europa.

Om Europa är, som jag anser, nödvändigt för balansen i världen, är det för att Europa bär med sig de värderingar som är resultatet av en gemensam historia: demokrati, pressfrihet , jämställdhet mellan könen, solidaritet, kulturens roll, oro för miljön. Om Europa ska kunna agera på den internationella arenan, är det genom att stå upp för sina värderingar när det är nödvändigt. Men också för att de är i hjärtat av vår gemensamma vilja att leva tillsammans.

Jag föreslår ett Europa som är stolt över sig själv och vad vi kollektivt representerar.

Frågan om ”Brexit” tvingar oss att ta höjd, oberoende av folkomröstningen resultat, som jag hoppas blir positivt. Min övertygelse är detta stora land har sin plats i EU. Men oavsett vad som händer, bör frågan om ett Europa i olika hastigheter ställas. Med respekt för alla, både de länder som inte vill gå längre och de som liksom Frankrike vill driva igenom integrationen. Dessa frågor ligger framför oss och vi måste vara redo att för innovation, förnyelse och att tänka utanför ramarna.

Till dem som säger att Europa är en gammal idé, svarar jag att Europa fortfarande har en blomstrande framtid. Europa är fortfarande en ny idé i Europa. Vi måste arbeta tillsammans för att se till att Europa återigen bosätter sig i hjärtat av folket.

Senast uppdaterad 26/05/2016

Upp