Presentation av plan mot rasism (17 april 2015) [fr]

Fredagen den 17 april presenterade Manuel Valls en omfattande plan mot rasism och antisemitism. I Créteil (Val-de-Marne) redovisade premiärministern 40 åtgärder som syftar till att alla rasistiska eller antisemitiska handlingar ska bestraffas och offren skyddas, att upplysa medborgarna genom utbildning och kulturverksamhet, att skydda internetanvändare mot hatpropaganda och att mobilisera hela samhället.

I staden Créteil finns både regionens största judiska grupp och en av de viktigaste moskéerna i Frankrike. Det var här premiärminister Manuel Valls den 17 april presenterade en plan mot rasism och antisemitism. Under en treårsperiod kommer 100 miljoner euro att uppbådas inom ramen för planen.

Redan nu i sommar lanseras en upplysningskampanj. Manuel Valls vill se att varje stadsbyggnadsplan och varje lokal strategi för trygghet och brottsförebyggande innehåller ett avsnitt som rör ”rasism och antisemitism”. Under de tre kommande åren kommer 25 miljoner euro att gå till denna insats. Vidare kommer titeln ”fadder för kampen mot rasism och antisemitism” att tilldelas dem som kan och vill ge sitt bidrag bland artister, idrottsmän, intellektuella, opinionsbildare på internet och sociala medier liksom engagerade personer inom olika yrkesgrupper och sektorer (lärare, poliser, militärer, restaurang- och hotellbranschen, journalister, vård- och omsorgspersonal, räddningsarbetare, hantverkare). De kommer att få logistiskt stöd för att göra upplysnings- och utbildningsinsatser eller genomdriva kreativa projekt.

Hatbrott kommer att införlivas med straffrätten. Bestämmelserna i lagen från 1881 om pressfrihet är inte längre avpassade när det gäller att vidta rättsliga åtgärder mot rasistiska och antisemitiska provokationer, kränkningar eller förtal. Enligt planen ska den typen av brott därför överföras till straffrätten, samtidigt som vissa element förändras. De bestämmelser i 1881 års lag som inte längre lämpar sig för dessa brott kan också komma att tas bort. Enligt planen föreslås vidare straff i pedagogiskt syfte, till exempel samhällstjänst.
”Det blir allt vanligare att formulera sig antisemitiskt eller rasistiskt och att uttrycka hat, ofta utan betänkligheter”, på internet. ”Det är oacceptabelt. Internet är självklart en möjlighet, ett fritt rum. Men internet är inte ett laglöst område”, betonade Manuel Valls. Vid inrikesministeriet inrättas därför en nationell enhet för motarbetande av olagligt innehåll. Slutligen har det beslutats att elever ska besöka ett minnesmärke under varje skolstadium. Ungdomar från särskilt drabbade områden kan också få en fadder, det vill säga en personlig kontakt med en frivillig vuxen ur den så kallade medborgarreserven, under två år.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp