President Hollandes inledningstal vid Business Climate Summit i Paris (20 maj 2015) [fr]

Den 18 -24 maj, 200 dagar innan FN:s klimatkonferens COP21, anordnades klimatveckan Climate Week i Paris. Under veckan hölls högnivåmötet Business Climate Summit, som särskilt lyfte fram företagens och näringslivets roll i kampen mot klimatförändringarna. President François Hollande inledningstalade och belyste under sitt anförande brådskan i att mobilisera världens länder i förberedelserna inför COP21 och att ett världstäckande engagemang är nödvändigt för att det så kallade Parisavtalet ska bli genomförbart.

Parisavtalet bör enligt presidenten vila på fyra delar:

Den första delen är att överenskommelsen ska vara bindande och universiell.

Den andra är att länderna inför COP21 ska redovisa sin långsiktiga strategi mot klimatförändringarna, även känt som INDCs - Intended Nationally Determined Contributions. Alla bidrag måste vara teoretiskt definierade inför sommaren 2015.

Den tredje komponenten i avtalet är finansiering (MOI - Means of Implementation) och bidrag till Gröna klimatfonden (GCF), som syftar till att stödja utvecklingsländer i sin anpassning till ett klimatvänligt samhälle.

Den sista delen i Parisavtalet belyser den så kallade Lima-Paris Action Plan eller Agenda of Solutions, som är ett medel för att synliggöra klimatvärnande initiativ, handlingsplaner och investeringsstrategier från både statliga som icke-statliga aktörer: företag, regeringar, internationella organisationer och det civila samhället i stort. Genom att erbjuda lösningar för en koldioxidsnål utveckling är Lima-Paris Action Plan/Agenda of Solutions ett konkret och stödjande verktyg mot klimatförändringarna.

Läs presidentens tal på franska här: http://www.ambafrance-se.org/Sommet-des-entreprises-pour-le

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp