President Macron får Karlspriset för sitt Europaengagemang [fr]

Torsdagen den 10 maj 2018 tilldelades president Emmanuel Macron priset Der Internationale Karlspreis zu Aachen, eller The International Charlemagne Prize of Aachen, som det engelska namnet är. Det är den äldsta och mest välkända utmärkelsen inom europeiskt enhetsskapande. Priset har fått sitt namn efter Karl den store, i somliga sammanhang kallad Europas fader.

JPEG

Bakgrund
Under hösten 1944 var Aachen (Aix-la-Chapelle) en av de första västtyska städerna att befrias. Krig och förföljelse fortsatte i andra delar av Tyskland, men andan i staden präglades av optimism. Trots idogt samarbete under sena 1940-talet, så lyckades de allierade inte att forma en solid plan för framtida europeiskt samarbete. Tyskland och Europa delades i öst och väst och kalla kriget höll sitt grepp om de multilaterala relationerna. Den europeiska integrationen hamnade slutligen i kris. Det var mot denna bakgrund som en grupp invånare i Aachen den 19 december 1949 initierade en kallelse till enhet. Grundaren Kurt Pfeiffer utnyttjade julandan med dess symboliska kraft och föreslog ett årligt pris för det mest värdefulla bidraget till västeuropeisk förståelse. För att utse en värdig mottagare bildades i mars 1950 Charlemagne Prize Society och redan samma år anordnades den första ceremonin.

Motivering
Priset är en hedersbetygelse till personer, institutioner eller strukturer som verkar för europeisk enhet och samarbete. Pfeiffer underströk vid bildandet att bidraget kan innefatta framstående insatser inom litteratur, vetenskap, ekonomi och politik. Det sistnämnda har kommit att dominera mottagarlistan, eftersom politiker har starkt inflytande på just integrationsområdet.
Juryn motiverar årets utnämning med att president Macron bär en vision av ett nytt Europa präglat av ett nära samarbete mellan folk och nationer. De kommunicerar vidare att Macrons smittande entusiasm, engagemang och främjande av sammanhållning och gemensamma värden samt ställningstaganden mot isolationism visar den rätta vägen mot framtiden. I personen Emmanuel Macron ser prissällskapet en modig pionjär som andas nytt liv i den europeiska drömmen.

Utdrag ur presidentens tacktal:

  • ”Låt oss inte vara svaga eller böja oss. Vi behöver bygga en europeisk suveränitet och göra Europa till en stormakt inom handel, klimat, ekonomi, inom jordbruk och livsmedelsområdet, samt på det geopolitiska och renodlat diplomatiska fältet.”
  • ”Låt oss tillsammans engagera oss för ett Europa som skyddar och som bär denna ambition, ett Europa som verkar för den digitala sektorn och för energi- och klimatomställningen. Låt oss stärka eurozonen och en handelspolitik som ligger i linje med våra målsättningar inom hälsa och miljö. Låt oss verka för ett Europa med en mer enad migrationspolitik. Låt oss med gemensamma medel bygga ett socialt och demokratiskt Europa där vi alla bidrar med information, forskning och innovation. Även om det innebär ett visst risktagande, så kan vi nå dit genom att vi testar nya vägar och sätt, med en förnyad vilja.”

Presidentens anförande, som hölls på franska, finns här: https://ue.delegfrance.org/le-president-de-la-republique-3948
-

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp