President Macron och Angela Merkel undertecknar Aachenfördraget [fr]

På dagen 56 år efter att vänskapsfördraget mellan Tyskland och Frankrike skrevs under i Elyséepalatset i Paris 1963 undertecknade president Emmanuel och Angela Merkel ett nytt samarbetsavtal i tyska Aachen.

På dagen 56 år efter att vänskapsfördraget mellan Tyskland och Frankrike skrevs under i Elyséepalatset i Paris 1963 undertecknade president Emmanuel Macron och Angela Merkel ett nytt samarbetsavtal i tyska Aachen.

Fördragets avsedda verkan är stärka det tysk-franska samarbetet och att anpassa det till den nya tidens utmaningar. Aachenfördraget utvecklar avtalet från 1963, vars målsättning var försoning, till att fokusera på konvergens. Aachenfördraget syftar till en sammanlöpning av de sociala och ekonomiska modellerna och stärkt samverkan på internationella arenor och även inom gränsarbetet. Det har flera konkreta inslag och samarbetsprojekt. Bland dem kan nämnas klausulen för gemensamt försvar, en digital fransk-tysk plattform, skapandet av en fransk-tysk medborgarfond, ett fransk-tyskt råd för ekonomiexperter samt inrättandet av en kommitté för gränssamarbete.

Här finns mer information om Aachenfördraget på engelska: https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence

Fördraget i helhet:

PDF - 203.8 kb
(PDF - 203.8 kb)

Senast uppdaterad 31/01/2019

Upp