Publiceringen av karikatyrer i veckotidningen Charlie Hebdo

PRESSMEDDELANDE (18 september 2012)

Premiärminister Jean-Marc Ayrault understryker att yttrandefriheten är en av Frankrikes fundamentala principer. Denna frihet utövas inom ramen för lagen och är under domstolarnas kontroll i de fall talan väcks.
Han påminner också om att principen om konfessionslöshet, som tillsammans med värden om tolerans och respekt för religiösa övertygelser, är grundläggande värderingar i Frankrike.
Det är därför premiärministern, i den aktuella kontexten, tar avstånd från alla överdrifter. Han vädjar till alla om en anda av ansvarstagande.

Senast uppdaterad 20/09/2012

Upp