Reformer förenklar den franska arbetsmarknaden (apr 2017) [fr]

De senaste åren har flera reformer genomförts i Frankrike för att göra arbetsmarknaden mer flexibel vid anställningar. Pierre-André Imbert, tidigare chef på franska arbetsmarknadsdepartementet, berättade om reformerna för svenska fack och arbetsgivare vid ett möte på franska residenset.

JPEG

Pierre-André Imbert som var chef på arbetsmarknadsdepartementet under flera ministrar berättade att arbetet med att reformera arbetsmarknaden började redan 2007. En lång rad möten med fack, arbetsgivare och andra aktörer hölls för att få en gemensam bild av läget innan man genomförde reformerna.

Ett par av reformerna rör uppsägningar. Med nationella modeller för uppsägning blir det en kortare process och mer förutsägbart. Det har även lett till att färre fall går till domstol.

Man har också förenklat dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare så att det blir färre möten per år, och även förbättrat rättigheterna för timanställda och vikarier.

En person i publiken frågade om den omtalade nya ”rätten att koppla ned”, det vill säga att inte behöva få e-post eller telefonsamtal från jobbet utanför arbetstid, och Pierre-André Imbert förklarade att det är obligatoriskt att ta upp detta vid förhandlingar, men att man fortfarande kan komma överens om att det går bra med kontakt efter jobbet.

Imberts besök arrangerades av ambassadens socialråd tillsammans med Business France och Fransk-svenska handelskammaren.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp