Regeringen satsar på studenter [fr]

Premiärminister Edouard Philippe presenterade i slutet av oktober en "plan étudiants". Avsikten är att ge fler chansen att påbörja och slutföra högskolestudier.

JPEGStudenter vid Université Catholique de Lyon. Foto: Jérôme Michaud

Det kommer att bli fler utbildningsplatser på de populäraste utbildningarna. Antagningssystemet ska också bli mer rättvist. Om det är fler sökande än platser på en utbildning ska lärosätet inte längre lotta, utan urvalet ska göras utifrån elevernas planer och motivation. De som inte kommer in på utbildningen de helst vill gå ska få hjälp att hitta en annan liknande utbildning.

Gymnasiet är en nyckel och därför ska avgångselever få bättre tillgång till studievägledning. Avgångsklasserna ska också ha två veckor avsatta för studie- och yrkesorientering.

Det ska bli mer flexibelt att studera för en licence (motsvarar ungefär en kandidatexamen), med ett friare val av kurser och möjlighet till snabbare studietakt.

Sociala villkor är också viktiga för att klara sina studier. Därför ska studenternas ekonomi förbättras genom att de slipper betala en premie till sjukförsäkringssystemet, ett nytt bostadsbidrag kommer att införas och 60 000 nya studentbostäder ska byggas under fem år. Dessutom ska det inrättas center för gratis hälsovård på lärosätena.

Sammanlagt kommer regeringen att satsa 500 miljoner euro under fem år, vid sidan av de 450 miljoner euro som avsatts för utbildning i den stora investeringsplan som redan presenterats.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp