Regionalt forum för franska i arbetslivet (16 april 2015)

Samspelet mellan arbetslivet och franska språket var ämnet för panelsamtal mellan en rad olika aktörer den 16–17 april, ett evenemang som anordnades av Institut français de Suède vid Handelshögskolan i Stockholm.

Dagen inleddes med ett välkomstanförande av Frankrikes ambassadör i Sverige, Jacques Lapouge. Olika deltagare bjöds sedan in att tala om olika aspekter på ämnet. Sammankomsten delades in i fem panelsamtal, som var och en behandlade en specifik problematik:
- Användningen av franska inom företag i Stockholmsregionen: synpunkter från företagsledare.
- Att kunna franska, är det en fördel i arbetslivet?
- Franska – en ”bonus” för anställning i organisationer som arbetar med franskspråkiga länder?
- Franska i arbetslivet: prioritereras det av universitet, handelshögskolor och franska institutet?
- Är det ”lönsamt” att välja franska?

JPEG
JPEG

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp