Saida Laârouchi Engström mottog franska hederslegionen [fr]

Saida Laârouchi Engstöm, direktör på Svensk kärnbränslehantering (SKB), har utnämnts till Riddare av franska Hederslegionen. Utmärkelsen delades ut av Frankrikes ambassadör i Sverige, Jean-Pierre Lacroix, under en ceremoni vid Frankrikes residens den 20 september 2012.

Saida Laârouchi Engstöm har en central roll i det fransk-svenska samarbetet med frågor om kärnavfallshantering. 2011 ledde hon en arbetsgrupp om det franska kärnavfallsprogrammet tillsatt av Frankrikes miljödepartement. Hon sitter i flera franska expertgrupper, som Höga kommittén för transparens och information om kärnkraftsäkerhet (HCTISN) och i ANDRA:s (SKB:s motsvarighet i Frankrike) konsultativa expertgrupp.

“ Saida Laârouchi Engstöms expertis i frågor om kärnkraftssäkerhet och hantering av kärnavfall värdesätts högt av franska myndigheter”, kommenterar Jean-Pierre Lacroix, Frankrikes ambassadör i Sverige.

Saida Laârouchi Engstöm är ingeniör i kemiteknik från Chalmers. 1988 började hon arbeta på Statens kärnkraftsinspektion med övervakning av säkerhet på kärntekniska anläggningar. Sedan 1998 arbetar hon på SKB.

Hederslegionen är Frankrikes förnämsta orden. Den instiftades av Napolen Bonaparte 1802. Orden utdelas för framstående militära och civila insatser. Mer information: http://www.legiondhonneur.fr/index_en.html

För mer information och närvaro under ceremonin kontakta Jenny Sigurs, pressattaché Frankrikes ambassad, tel 070-49 67 564.

JPEG - 3.7 Mb
(JPEG - 3.7 Mb)
JPEG - 3.9 Mb
(JPEG - 3.9 Mb)

Senast uppdaterad 21/09/2012

Upp