Seminarium om batterier och e-mobilitet på KTH – en återblick [fr]

Den 30 november 2018 medsamanordnade ambassaden ett seminarium om batterier och e-mobilitet på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Här är en återblick.

Den 30 november medsamanordnade ambassaden ett seminarium om batterier och e-mobilitet. Det ägde rum på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och hade Green Batteries: Innovation for Today and Tomorrow” som tema. 500 personer från både näringsliv och offentlig sektor hade anmält sin närvaro.

Bland de cirka trettio deltagande talarna återfanns bland andra Frankrikes transportminister Élisabeth Borne (via länk), Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Manuel Szapiro, som arbetar med energifrågor hos EU-kommissionen. Ambassadör David Cvach inledningstalade.

JPEG - 2.2 Mb
Ouverture du séminaire

Tre panelsamtal avlöste varandra över heldagsprogrammet. Det första samtalet behandlade den europeiska, hållbara batteriproduktionens strategiska roll. Därefter diskuterades tillvägagångssätt för att ta tillvara och engagera sig i den industriella revolution som batteriutvecklingen frammanat.

JPEG - 2.4 Mb
Premier panel

Den tredje och sista panelen pratade om forskningens framsteg samt kommande generationers batterier.

***

Ta del av programmet i sin helhet här:

PDF - 535.4 kb
Programme et liste des intervenants
(PDF - 535.4 kb)

Senast uppdaterad 14/01/2019

Upp