Seminarium på Europahuset om implementeringen av Parisavtalet (16 september 2016) [fr]

Nästintill 150 personer närvarade den 16 september på Europahuset i Stockholm under ett klimatseminarium om europeiska aktörers roll i implementeringen av Parisavtalet.

Tillsammans med ekonomiavdelningen på Frankrikes ambassad i Sverige, anordnades ett klimatseminarium på Europahuset under EU:s diplomatiska klimatvecka.

Under seminariet talade diverse svenska och europeiska aktörer om implementeringen av Parisavtalet, vilket är det avtal som världens länder enades om vid klimatkonventionens tjugoförsta möte (COP21) i Paris i december i fjol.

Frankrikes ambassadör i Sverige Jacques Lapouge, som tidigare varit Frankrikes miljöambassadör, underströk vikten av att snabba på ratificeringen av Parisavtalet innan COP22 som kommer att äga rum i Marrakech den 7-18 november i år. För att Parisavtalet ska träda i kraft ska nämligen minst 55 parter som tillsammans står för minst 55 procent av det totala globala utläppen av växthusgaser ratificera det. Ambassadören talade även om miljöpolitik och hållbar utveckling i Frankrike. I närvaro av Tysklands ambassadör i Sverige Dr Hans-Jürgen Heimsoeth, nämnde ambassadör Lapouge slutligen det starka fransk-tyska sammarbetet såväl som EU:s sammarbete i kampen mot klimatförändringen.

Séminaire sur le rôle des acteurs européens dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris - JPEG

Séminaire sur le rôle des acteurs européens dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris - JPEG

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp