Seminarium om populismens utmaningar [fr]

Den 5 juni 2018 anordnade Frankrikes och Tysklands ambassader i Stockholm tillsammans med EU-kommissionen i Sverige seminariet Facts against Fears - How to address populism? Franska, tyska och svenska experter debatterade populismens utmaningar och gensvar inför en engagerad publik som fyllde varje plats.

Seminariet syftade till att bidra till utbyte och reflektion under en kritisk tid, då värderingar och eftersträvansvärda mål för demokratiska samhällen står inför slitande krafter både inifrån som utifrån. Europaforskaren Göran Von Sydow modererade samtalen. Den svenska EU-representationens chef Katarina Areskoug inledningstalade, följt av en gemensam introduktion av Frankrikes och Tysklands ambassadörer David Cvach och Hans Jürgen Heimsoeth.

Seminariet var indelat i två delar. Under den första diskuterade franske Jean-Dominique Giuliani (Robert Schuman-institutet) och tyske Wolfgang Merkel (Berlin Social Science Center) populismens inverkan på det politiska landskapet i Europa. Merkel belyste den klyfta som uppstått mellan förespråkare och motståndare till såväl EU som globaliseringen. Denna konfliktlinje får mer och mer utrymme och genomslag inom politiken.

Guiliani menade att en nyckel i förståelsen av de populistiska rörelsernas framväxt ligger i de rädslor som härrör från en upplevd kontrollförlust hos medlemsländernas myndigheter och offentliga institutioner. Han vidhöll vidare att Frankrike och Tyskland måste arbeta gemensamt inom flertalet frågor inom säkerhet, migration, tillväxt och utveckling.

Under seminariets andra del diskuterade tre journalister de utmaningar som finns inom media och sociala medier, särskilt gällande desinformation och faktakoll. Panelen bestod av Patrick Gensing från ARD Faktenfinder, Mathilde Damgé från Le Mondes faktakoll Les décodeurs, och Karin Pettersson, nu policychef vid Schibstedt, tidigare politisk redaktör på Aftonbladet.

Journalisterna berättade också om de strategier och verktyg som deras respektive plattform har utvecklat för att råda bot på faktaresistens och desinformation. Diskussionen kretsade även kring utbildning och den bildande och förebyggande roll som journalister kan spela för en stor nyhetkonsumerande publik. Några exempel som gemensamt kom fram var att granska källan till den information som publiceras, att ge plats för en bred källinhämtning, samt ett källkritiskt förhållningssätt.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp