Seminarium på KTH: mot ett energieffektivt och koldioxidsnålt samhälle - franska och svenska erfarenheter

Tisdagen den 3 december organiserar Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Frankrikes ambassad ett högnivåseminarium för att diskutera möjligheterna för Frankrike och Sverige att ta en ledande roll i den globala omställningen till ett energieffektivt och koldioxidsnålt samhälle.

Den accelererande klimatförändringen utgör en av de största utmaningarna för mänskligheten. Frankrike och Sverige är två viktiga ekonomier som visar att det är möjligt att kombinera låga koldioxidutsläpp med hög levnadsstandard och ekonomisk utveckling.

Evenemanget samlar beslutsfattare, företrädare för näringslivet och experter. Paneldeltagare är bland andra Daniel Johansson, statssekreterare Näringsdepartementet, Didier Houssin, International Energy Agency (IEA), Laurent Michel, direktör franska miljödepartementet, Ulla Hamilton, trafik- och arbetsmarknadsborgarråd, Julien Bargeton, vice borgmästare i Paris, Ola Alterå, Global Utmaning och Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson för Moderaterna. Näringslivsrepresentanter från EDF, Vattenfall, Renault, Total, Alstom, Areva, Schneider-Electric, Fortum och Saint-Gobain deltar också I diskussionerna.

Paneldiskussionerna, som följs upp av diskussioner med publiken, kommer att fokusera på ytterligare samarbete mellan Frankrike och Sverige på politisk, näringslivs och teknisk nivå.
Huvudteman är vikten av den framtida energimixen, EcoMobility, kärnkraft, förnybar energi, elnät och grön byggnation i energiomställningen.

Mer information :
- Presentation
- French strategy for energy transition
- Why should there be a French-Swedish seminar on energy transition and climate change?

Obligatorisk registrering : http://www.ubifrance-events.com/events/en/seminaire-energie-franco-suedois-home

För mer information kontakta Lionel Fabre, Frankrikes ambassad: 076 – 627 64 44.

Senast uppdaterad 19/03/2014

Upp