Ambassadörens Skånebesök: ekonomiskt och vetenskapligt samarbete på agendan (8-10 oktober 2014)

Jacques Lapouge, som nyligen tillträtt som Frankrikes ambassadör i Sverige, besökte Skåne den 8–10 oktober under sin första resa i landet. Under besöket tog han en första kontakt med viktiga aktörer inom det vetenskapliga, ekonomiska och politiska området..

 

Första officiella spadtaget för ESS: ett centralt led i de vetenskapliga förbindelserna mellan Frankrike och Sverige.

I Lund deltog ambassadören vid invigningen av ESS (European Spallation Sources), också kallad ”foundation stone ceremony”. ESS är den framtida forskningsanläggningen i Lund, där neutroner kommer att framkallas med hjälp av spallation. Antalet fransmän som arbetar vid ESS är i dagsläget ett tjugotal och kommer att öka, liksom antalet franska forskare som kommer att vara verksamma vid Lunds Universitet, MAX IV och i den framtida forskarbyn.

JPEG - 90 kb
Pause de la première pierre d’ESS à Lund : M. Sven Landelius, Président d’ESS, M. Jacques Lapouge, Ambassadeur de France et M. James H. Yeck, Directeur.

Vid det första officiella spadtaget för ESS i Lund, ”Foundation stone ceremony”: Sven Landelius, ordförande i ESS, Jacques Lapouge, Frankrikes ambassadör och James H. Yeck, VD för ESS.

 

Den framtida forskarbyn kommer att omfatta nästan 20 hektar i direkt anslutning till ESS. Där kommer det att finnas konferenscentrum, laboratorier, affärslokaler och andra faciliteter som skapar en attraktiv boendemiljö för forskare och konferensdeltagare, vilket forskarbyns VD Ulrika Lindmark förklarade för ambassadören.

I Lund träffade ambassadören Per Eriksson och Sven Strömqvist, rektor respektive vice rektor vid Lunds universitet, för att diskutera vilka områden där samarbetet med Frankrike skulle kunna fördjupas, exempelvis franska forskares vistelse vid universitetet.

 

Företagsbesök: samtal med svenska ekonomiska aktörer som är etablerade i Frankrike eller vill utveckla sin verksamhet där.

I Lund togs ambassadören emot av Jérôme Arnaud, VD för det svenska företaget Doro, en ledande tillverkare av fasta och mobila telefoner anpassade för seniorer. Frankrike har en central plats i företagets internationella strategi: Doro har etablerat en handelsavdelning och ett centrum för forskning och utveckling i Frankrike.

JPEG - 297.3 kb
M. Jacques Lapouge, Ambassadeur de France, et M. Jérôme Arnaud, PDG de Doro

Jacques Lapouge, Frankrikes ambassadör, och Jérôme Arnaud, VD för Doro

 

Ambassadören togs också emot av Lars Renström, Alfa Lavals VD, vid företagets huvudkontor i Lund. Företaget etablerade sitt första dotterbolag i Frankrike 1907 och är därmed det svenska företag som har varit verksamt längst i Frankrike, där det i dag sysselsätter mer än 900 personer. Lars Renström presenterade sitt företag för ambassadören och berättade om sin internationella strategi och pågående projekt i Frankrike.

 

Möte med ansvariga kommunpolitiker i Lund och Malmö: allt pekar på starkare bilaterala band med Frankrike under kommande år, främst inom näringslivet

Ambassadören träffade vidare kommunstyrelsens ordförande i Lund, Mats Helmfrid och andre vice ordförande Anders Almgren för att prata om perspektiven när det gäller näringslivets utveckling och stadsplaneringen kring ESS. Det handlade bland annat om en framtida spårväg och den kommande forskarbyn, som kommer att vara föremål för en framtida internationell upphandling. Mats Helmfrid framhöll vikten av Lunds ekonomiska, kulturella och vetenskapliga utbyte med många franska städer, framför allt Grenoble.

I Malmö träffade ambassadören kommunfullmäktiges ordförande Kent Andersson, som berättade om den demografiska och ekonomiska dynamik som har gjort Malmö till en attraktiv stad för svenska och utländska företag, i synnerhet efter 2000 då Öresundsbron skapade en direktlänk mellan Malmö och Köpenhamn. Kent Andersson menade att de ekonomiska banden mellan Frankrike och Sverige förmodligen kommer att stärkas under kommande år.

 

Skånes attraktionskraft för franska företag: besök på Lactalis

Skåne är en mycket dynamisk region och därmed attraktiv för franska investerare. Ett exempel är det franska företagets Lactalis uppköp av det kooperativa mejeriföretaget Skånemejerier 2012, den näststörsta aktören på den svenska mjölkproduktmarknaden. Företaget utvecklar innovativa varor, särskilt i segmentet ekologiska och proteinrika produkter. Företagets VD, Björn Sederblad, som ambassadören också träffade under sitt Skånebesök, berättade att han vill investera och vidareutveckla företaget under de närmaste åren.

Senast uppdaterad 03/12/2014

Upp