Skolor, kurser och diplom [fr]

Folkuniversitet

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige.

Mer information finns på deras hemsida.

Lycée français Saint-Louis i Stockholm

Lycée français ingår i ett nätverk av mer än 400 franska utlandsskolor runt om i världen. Skolan har som uppgift att förmedla undervisning på franska enligt de franska kurs- och timplanerna fastställda av det franska utbildningsdepartementet. Skolgången leder fram till ett examensbevis:

  • ”Diplôme national du brevet” (ung. fransk motsvarighet till avslutad grundskola/realexamen)
  • ”Baccalauréat” (ung. fransk motsvarighet till slutbetyg från gymnasieskola/studentexamen) med eventuellt internationellt tillägg (endast för elever med svenska som modersmål).

Lärarkåren består av såväl behörig utsänd personal från Frankrike som lokalanställda franska och svenska behöriga lärare.

Alla elever får undervisning i svenska redan från första skolåret vilket möjliggör eventuell övergång till svenskt skolsystem eller fortsatta studier på svenskt universitet eller högskola. Lycée Saint-Louis är godkänd av Skolverket.

Mer information finns på deras hemsida.

Franska Skolan i Stockholm

Franska Skolan är en friskola som följer den svenska läroplanen men har en fransk profil. Detta innebär att all undervisning sker på svenska och att alla eleverna studerar franska på olika nivåer.

Franska Skolan är en av få skolor i Sverige som har både förskoleklasser, grundskola och gymnasium. Skolan har cirka 850 elever.

Mer information finns på deras hemsida.

Franska Skolan i Göteborg

Franska Skolan i Göteborg är en svensk friskola med fransk profil. Genom lekar, samtal, samlingar, sånger och barnlitteratur tränar de franska språket genom hela förskoledagen. De följer svensk läroplan.

Mer information finns på deras hemsida.

Lär dig franska i Frankrike

Det finns ett stort antal kursarrangörer i Frankrike som bjuder både på kulturell- och språkresor för nybörjare eller till dig som redan kan lite franska eller är på avancerad nivå.

Här finns en lista där du kan du hitta en lista av franska kursarrangörer samt information om praktikjobb, arbetsmöjligheter och universitetskurser.

Campus France i Sverige

Vill du studera i Frankrike kan Campus France hjälper dig. Rådfråga dem om vilka kurser som passar dig och din nivå på franska, ämnesområde, årstid eller vilken sorts aktivitet du vill göra under vistelsen.

Mer information på deras hemsida.

Öva din franska via media

Den franska internationella TV-kanalen TV5 Monde har många gratis onlineresurser för att öva eller undervisa franska språket.

På webbplatsen kan du till exempel:

Alliance Française

En internationell förening som bildades 1883 i Paris. Redan 1889 startades Alliance Française sin första lokalförening i Sverige, och idag finns det 17 stycken. Föreningen har som mål att sprida kännedom om det franska språket och om fransk litteratur, vetenskap och konst utanför Frankrike.

Mer information på deras hemsida.

DELF, DALF, DELF Prim, DELF junior

Institut français de Suède organiserar regelbundet prov för diplom i franska som främmande språk : DELF, DALF, DELF Prim, DELF junior. Institut français de Suède samordnar dessa examina i Sverige.

Mer information på deras hemsida.

För närmare information, vänligen kontakta språkattaché Orlane Valentin : orlane.valentin@diplomatie.gouv.fr

PNG

Senast uppdaterad 08/11/2018

Upp