Stark fransk närvaro under World Water Week i Stockholm [fr]

Nu pågår det viktiga arrangemanget Stockholm World Water Week. Frankrike deltar med representanter från många sektorer: politik, forskning och näringsliv.

Igår, söndagen den 27 augusti, inleddes World Water Week, en konferens med över 3 000 deltagare från 130 länder. Sedan 1991 har veckan arrangerats i Stockholm och samlat experter, makthavare, representanter från näringsliv, lokala myndigheter och idéburen sektor för att utbyta idéer och diskutera lösningar på viktiga utmaningar som rör vatten.
JPEGSopor dumpade vid vattnet på en indonesisk ö. Foto: Alastair Morrison

I år har veckan det övergripande temat ”Vatten och avfall – minska och återanvänd”. Frankrike deltar med ett 30-tal representanter för såväl företag som universitet och ideella organisationer. Även Partenariat Français pour l’Eau (PFE), det franska partnerskapet för vatten, deltar naturligvis. Det är en plattform för utbyten mellan offentliga och privata aktörer som arbetar för att lyfta frågor om vatten på den globala politiska agendan.

För PFE är sanitetsfrågor en nyckel till att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Det handlar inte bara om tekniska lösningar, utan även om att ta hänsyn till socioekonomiska och kulturella faktorer. Sanitetsfrågor behöver stå högt på agendan globalt, nationellt och lokalt.

En annan viktig fråga som Frankrike tillsammans med några andra länder driver gäller hur vatten sköts i den globala politiken. Det finns hela 31 FN-organ som på något sätt arbetar med vattenfrågor. De samordnas i viss mån genom UN-Water, men det skulle behövas ett dedikerat FN-organ för vatten.

Förutom alla viktiga seminarier, presentationer och formella och informella möten som sker under veckan, delas också flera priser ut. Stockholm Junior Water Prize är en tävling för unga mellan 15 och 20 år, där vinnare i nationella tävlingar gör upp i en internationell final. Deltagarna kommer från 33 länder och Frankrike representeras av fyra tjejer som skapat en odlingsvägg för effektiv matproduktion med mindre vattenåtgång. Vi önskar dem lycka till!

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp