Stefan Löfvens möte med François Hollande och Manuel Valls i Paris (2 juni 2015) [fr]

Den 2 juni 2015 besökte Sveriges statsminister Paris. Han togs emot av president François Hollande och premiärminister Manuel Valls.

Under mötet uttryckte båda parterna en gemensam önskan om att stärka den goda fransk-svenska relationen ytterligare. Det gavs också tillfälle att diskutera aktuella ämnen som präglar den europeiska agendan, såsom migration, TTIP, förstärkningen av EU:s sociala dimension, strategier för att förbättra tillväxten och öka sysselsättningen samt kampen mot terrorism.

Samtalen behandlade också läget i Ukraina, Medelhavsområdet och Mellanöstern. Slutligen betonades även den samsyn som råder mellan Frankrike och Sverige.

JPEG

JPEG

JPEG

Senast uppdaterad 23/05/2018

Upp