Studieresa till Sverige för franska sjukhusansvariga (11-13 september 2017) [fr]

Frankrikes ambassad mottog måndagen den 11 september en delegation med ett fyrtiotal sjukhuschefer, läkare och ansvariga för informationssystem samt fyra franska företag inom hälsa (ATOS, Orange Health Care, Axigate och PMSI) inom ramen för ett tre dagars studiebesök.

Deltagarna är starkt involverade i inrättandet av de 134 ”groupements hospitaliers de territoire” (GHT), lokala samarbeten mellan olika vårdgivare, som är följden av Lagen om modernisering av hälsosystemet, och målet med besöket var att studera den regionala organisationen av sjukvård i Sverige.

Ambassadör David Cvach som mottog delegationen på franska residenset fick tillfälle att återkomma till framgångsnycklarna i den svenska modellen. Sverige står inför liknande utmaningar som Frankrike (åldrande befolkning, ökning av kroniska sjukdomar…), men uppnår med motsvarande medel ett betydligt bättre resultat, exempelvis när det gäller förväntade frisk levnadsår (10 år längre i Sverige).

JPEGAmbassadör Cvach omgiven av delegationen på franska residenset.

Delegationen märkte under sina tre sjukhusbesök (Södersjukhuset, Karolinska och Västerås) att svenskarna har utvecklat sin modell: patientenen sätts i centrum, metoder är baserade på transparens och utvärdering, pragmatiska lösningar skapar utrymme för nytänkande och alla lokala aktörer inom hälsa mobiliseras.

Deltagarna uttryckte ett stort intresse för alla dessa idéer och kände sig stärkta av upplevelsen i Frankrikes val att organisera ett lokalt erbjudande för sjukvård, där GHT troligen bara är ett första steg. Ambassadör David Cvach betonade nödvändigheten i att utveckla många samarbeten mellan Frankrike och Sverige inom hälsosektorn.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp