Sverige och Frankrike får pris för det fransk-svenska partnerskapet för innovation och gröna lösningar. [fr]

Den 24 oktober 2018 mottog Sverige och Frankrike ISAR- priset för det fransk-svenska partnerskapet för innovation och gröna lösningar.

Utmärkelsen delas ut av UNCTAD, FN: s konferens om handel och utveckling och det belönar satsningar inom ramen för Agenda 2030. Det stödjer politiska eller institutionella initiativ som underlättar hållbar politik för företag samt inom miljö-, sociala- eller governancefrågor.

En avgörande del av prisbedömningen berör konstruktivt arbete inom mätbarhet av minskade utsläpp. Syftet med ISAR-utdelningen är också att sprida kunskap om goda nationella exempel inom hållbar utveckling.

Partnerskapet har fyra fokusområden:

  • Miljövänliga lösningar för transport, ren energi och smarta städer
  • Grön ekonomi och finansiering av övergången till klimatmässigt motståndskraftiga ekonomier
  • Digitalisering, smart industri och startups
  • Innovation inom hälsa och life science.
    JPEG
    Det skrevs under av president Emmanuel Macron och Sveriges dåvarande statsminister Stefan Löfven den 17 november 2017 i Göteborg. Franska ambassaden i Sverige var en stark bidragsfaktor till upprättandet och utformandet av partnerskapet.

Senast uppdaterad 09/11/2018

Upp