Sveriges stöd till det franska svaret på attentaten den 13 november (16 december 2015)

Uttalande från ambassadör Jacques Lapouge gällande Sveriges stöd till det franska svaret på attentaten i Frankrike den 13 november 2015, inom ramen för artikel 42.7 i EU-fördraget.

« Frankrike välkomnar deklarationerna från den svenska regeringen imorse, som konkret vittnar om det svenska stödet till det franska svaret på attentaten den 13 november, inom ramen för artikel 42.7 i EU-fördraget. Det handlar om ett betydande bidrag, som ambassaden vid flera tillfällen har haft en dialog om med svenska representanter, och som understryker vår gemensamma vilja att förstärka kampen mot Daech och arbeta för stabiliseringen i krisområden där vi tillsammans är engagerade, som Mali och Centralafrikanska republiken ».

Läs mer: http://www.regeringen.se/artiklar/2015/12/regeringen-presenterade-det-svenska-stodet-till-frankrike/

Senast uppdaterad 26/01/2016

Upp