Tal av Frankrikes premiärminister Manuel Valls vid arbetsgivarnas sommarseminarium [fr]

Onsdagen den 27 augusti 2014 talade Manuel Valls vid ett seminarium anordnat av det franska arbetsgivarförbundet MEDEF, det så kallade sommaruniversitetet. Här följer utdrag och huvudsakliga budskap ur talet:

"Jag tror verkligen att vårt land behöver bryta sig ur de fasta roller som vi är så vana vid. Vi måste stoppa den systematiska konfrontationen där regering ställs mot företag, anställda mot företagsledare och arbetsgivare mot fackföreningar."

"Jag står fast vid följande: Frankrike behöver dig! Frankrike behöver alla sina företag! Personligen älskar jag företag. Utan arbetsgivare, ingen sysselsättning. Det är därför absurt att tala om ’gåvor till arbetsgivarna.’ Åtgärder som främjar företagen främjar hela landet."

Regeringen ökar reformtakten så att vårt land ska röra sig framåt

1. Väsentliga åtaganden: arbetsgivaravgifterna har minskats och företagsbeskattningen sänkts. Totalt rör det sig om en minskning på 40 miljarder euro av företagens kostnader på fyra år, vilket motsvarar 2 procentenheter av BNP!

2. Systematiska förenklingar: "Viss alltför krånglig administration bestraffar företagen och ökar deras kostnader. Både företag och hushåll påverkas. Vi tar itu med det här problemet. Vi kommer därför att lägga fram ett lagförslag till parlamentet som innehåller flera förenklingar för företag."

3. Balanserade förhandlingar: "Arbetstagarskyddet är högt i Frankrikes, vilket möjliggör vissa anpassningar."

Företagens konkurrenskraft och investeringsförmåga måste tillvaratas

"Vi lever i en marknadsekonomi och i en globaliserad värld där Frankrike inte kan stå utanför. Framgångsrika franska företag är ett framgångsrikt Frankrike."

"Frankrike har turen att ha en av världens mest dynamiska grogrunder för nystartade företag."

Fortsatt reformarbete

"Fler reformer planeras som kommer att göra vår ekonomi mer flexibel och snabbare på att ställa om. Vi kommer att skapa incitament för konkurrens och förenkla regelverket. Frankrikes regering stöttar företagen."

Frankrikes attraktivitet

"Utländska företag som är etablerade i Frankrikes har en slående positiv bild av vårt land. De kan skilja på hur ett företag framställs och vad det faktiskt presterar."

Frankrike har tillgångar som kan utnyttjas för förnyelse, vilket vi har gjort så många gånger förut: vi har vår befolkning, vår kvalificerade, motiverade och kreativa arbetsstyrka liksom vår infrastruktur, som är ett viktigt stöd för företagen. Frankrike är rikt på tillgångar och konkurrensfördelar!"

Senast uppdaterad 25/09/2014

Upp