Seminarium Utrikespolitiska Institutet 4 december: "EU som säkerhetspolitisk aktör - olika perspektiv på europeisk försvarspolitik"

0Inför Europeiska rådets första möte om försvar och säkerhet organiserar Utrikespolitiska institutet (UI), i samarbete med Frankrikes ambassad, ett seminarium om framtiden för den gemensamma säkerhets-och försvarpolitiken den 4 december kl 14:30.

Camille Grand, fransk forskare och föreståndare för Stiftelsen för strategisk forskning kommer att presentera de utmaningar som Europeiska rådet står inför och utsikterna för försvarspolitiken och den gemensamma säkerheten i EU. Presentationen följs av en paneldiskussion med:
- Jean - Pierre Lacroix, Frankrikes ambassadör i Sverige
- Paul Johnston, Storbritanniens ambassadör i Sverige
- Torbjörn Sohlström, Politisk direktör, utrikesdepartementet i Sverige

Moderator är Anna Jardfeldt, direktör Utrikespolitiska institutet.
Seminariet är på engelska på Utrikespolitiska institutet ( UI ).

För mer information om seminariet : http://www.ui.se/evenemang/eu-as-a-security-actor---different-perspectives-on-defence-policy

Senast uppdaterad 19/03/2014

Upp