Undertecknandet av det fransk-svenska partnerskapet för innovation [fr]

Den 17 november undertecknade Emmanuel Macron och Stefan Löfven det fransk-svenska partnerskapet för innovation vid ett besök på Volvos nya campus Lundby i Göteborg.

Partnerskapet som offentliggjordes vid Löfvens besök i Paris i somras har fyra fokusområden:

  • Miljövänliga lösningar för transport, ren energi och smarta städer
  • Grön ekonomi och finansiering av övergången till klimatmässigt motståndskraftiga ekonomier
  • Digitalisering, smart industri och startups
  • Innovation inom hälsa och life science

Såhär ser det undertecknade originaldokumentet ut:

PDF - 305.7 kb
(PDF - 305.7 kb)

JPEG Emmanuel Macron och Stefan Löfven skriver under partnerskapet den 17 november 2017 i Göteborg.

Till partnerskapet hör också en vägplan för hur samarbetet ska se ut. I den räknas ett flertal konkreta samarbeten och erfarenhetsutbyten upp. Ett exempel är att använda varandras testområden för framtidens bilar och vägar. Ett annat är att på global och europeisk nivå tillsammans verka för att fler länder ska kräva att företag tillhandahåller information för att finansiella institutioner ska kunna uppskatta deras klimatrelaterade risker och möjligheter. Att förstärka erfarenhetsutbytet och forskningssamarbetet inom områden som rymdteknik och digitalisering av små och medelstora företag finns också med bland idéerna i vägplanen. Partnerskapet ska involvera såväl storindustrin som universitet, startups och offentlig sektor.

Den svenska regeringens hemsida innehåller mer information om partnerskapet..

En sammanfattning i PDF-form från svenska regeringen.

PDF - 262.3 kb
(PDF - 262.3 kb)

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp