Uppåt för svenska investeringar i Frankrike 2014 (18 mars 2015)

Pressmeddelande, 18 mars 2015: Uppåt för svenska investeringar i Frankrike 2014

PNG

Svenska investeringar i Frankrike ökade markant förra året: under 2014 fattades 30 nya etablerings- eller utvecklingsbeslut, vilket motsvarar en ökning med mer än 40 procent i förhållande till 2013. Drygt 500 dotterbolag till svenska företag är etablerade i Frankrike, där de sysselsätter fler än 100 000 personer. Under 2014 bidrog de svenska investeringarna till att 896 arbetstillfällen skapades eller bevarades i Frankrike.

”Det är en fantastisk nyhet som bekräftar trenden från 2013. Resultatet visar att Frankrike fortsätter att vara attraktivt för svenska företag. Bland de största företagen har det sedan länge funnits ett förtroende för Frankrike som investeringsland, och nu börjar alltfler företag av mindre storlek att investera i Frankrike. Utvecklingen visar på en dynamik hos svenska företag: en tredjedel av de 30 investeringsbesluten handlar om etablering av dotterbolag till svenska företag som hittills inte har haft verksamhet i Frankrike”, säger Gilles Debuire, direktör för Business France i Sverige.

Enligt Business France i Sverige har svenska företag startat fler än 330 projekt i Frankrike sedan 2001. Dessa projekt har skapat eller bevarat fler än 22 000 arbetstillfällen i landet.

Uppgifterna kommer från en rapport om den franska ekonomins internationalisering som publicerades den 16 mars. Här sammanfattas samtliga utländska investeringar i Frankrike under 2014. De utländska investeringsbesluten analyseras också med avseende på deras betydelse för fransk ekonomi. Under 2014 fattades totalt 740 utländska investeringsbeslut i Frankrike, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med 2013. Dessutom aviserades 84 förvärv eller sammanslagningar av företag och förvärv av andelar till ett värde av drygt 13,5 miljarder euro.

För mer information, kontakta Gilles Debuire, direktör, Business France Nordic Countries, tfn 46 (0)708 67 74 75, gilles.debuire@businessfrance.fr

 

 

Rapporten om utländska investeringar i Frankrike under 2014 (Rapport sur l’internationalisation de l’économie française. Bilan 2014 des investissements étrangers en France) finns att läsa här http://sayouitofrance-innovation.com/?mediatheque=bilan-2014-des-investissements-etrangers-en-france

Business France är en statlig myndighet vars uppdrag är att utveckla franska företagsintressen internationellt liksom att ge stöd och råd vid internationella investeringar i Frankrike. Myndigheten skapades den 1 januari 2015 efter en sammanslagning av franska exportrådet (Ubifrance) och franska statens organ för utländska investeringar (AFII). Business France har 1 500 medarbetare i Frankrike och 70 andra länder, och samarbetar med ett nätverk av offentliga och privata partner. Se www.businessfrance.fr

Senast uppdaterad 18/03/2015

Upp