Utländska företag satsar i Frankrike

GIF

Invest in France Agency presenterade nyligen sin årsrapport för 2010 om utländska direktinvesteringar som skapat arbetstillfällen i Frankrike.

Det visar sig att de utländska investeringarna i Frankrike har gjort en kraftig återhämtning under 2010, efter en nedgång mellan 2007-2009. 782 investeringsprojekt gjordes under 2010, en ökning med 22 % jämfört med 2009. Dessa projekt har skapat eller bevarat (om det gäller uppköp av franska företag ) 31 815 arbetstillfällen (+6%) i Frankrike.

Av de utländska företag som gjort investeringarna är 533 inom tillverkningssektorn och 249 inom tjänstesektorn.

Europeiska företag stod för 65 % av de utländska investeringarna 2010 och nordamerikanska företag för 22%. Kina är det viktigaste asiatiska landet, med 35 projekt. Tyskland är det ledande enskilda landet med 140 projekt, tätt följt av USA med 139 projekt.

Sverige är det sjunde största utländska investerarlandet i Frankrike 2010 med 34 projekt, som skapat 1101 arbetstillfällen. Antalet svenska företag som investerat i Frankrike 2010 är fler än 2009, men projekten är mindre omfattande. Bland de svenska företag som investerade i Frankrike förra året återfinns bland andra Atos Medical, Swedspan, Medius; Midroc och Vattenfall.

Läs mer på Invest in France webbplats (på engelska) :
http://www.invest-in-france.org/Med...

För mer information kontakta Gilles Debuire, direktör Invest in France Agency i Stockholm, tfn 08-545 85 040.

Invest in France Agency (IFA) ger stöd och råd vid internationell investering i Frankrike. IFA-nätverket är aktivt i hela världen. IFA samarbetar med regionkontor för att erbjuda internationella investerare affärsmöjligheter och skräddarsydda tjänster i hela Frankrike.

Kontakta gilles.debuire@investinfrance.org för mer information, www.investinfrance.org

Senast uppdaterad 30/03/2011

Upp