Utökat vaccinationsprogram i Frankrike [fr]

Från och med den 1 januari 2018 utökas det franska vaccinationsprogrammet för barn under två år från tre till elva obligatoriska vaccinationer.

JPEGPneumokockvaccin. Foto: Pfizer

Under 2017 föreslog Frankrikes hälsominister Agnès Buzyn att vaccinationsprogrammet för barn skulle utökas från tre till elva obligatoriska vaccinationer. Syftet med denna åtgärd är att skydda alla barns hälsa och att bekämpa epidemier som åter sprids i Frankrike, framför allt på grund av otillräckligt vaccinationsskydd hos barn under två år. Enligt en lag som trädde i kraft den 1 januari 2018 ska därför barn under två år födda efter den 1 januari 2018 utöver difteri, stelkramp och polio nu även vaccineras mot mässling, kikhosta, påssjuka, röda hund, hepatit B, Hib (haemophilus Influenzae typ B), pneumokocker och meningokocker (serotyp C).

Ett vaccinationsintyg krävs för att barn ska få delta i barnomsorg och skolverksamhet.

De franska myndigheterna har även lanserat en kommunikationskampanj. På sajten http://www.vaccination-info-service.fr/ kan man bland annat få information om syftet med vaccinationer och vilken typ av skydd de ger, olika sjukdomsbeskrivningar, samt det praktiska tillvägagångssättet för att vaccinera sig själv eller sitt barn.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp