Utplacering av den franska fregatten Latouche-Tréville i Östersjön (2 maj 2017)

Den franska fregatten Latouche-Tréville är mellan den 26 april och den 25 maj 2017 utplacerad i Östersjön, som en del av den franska flottans regelbundna verksamhet i Nordeuropa.

Utplaceringen syftar till att stärka flottans kunskap och förmåga att föregripa. Fregatten kommer att vara stationerad i Stockholm från lördagen den 6 maj till tisdagen den 9 maj. Genom frekventa utplaceringar kan den franska flottan stärka samarbetet med länderna runt Östersjön, förbättra samarbetsförmågan med EU och NATO, samt dela med sig av fransk kompetens, särskilt vad gäller ubåtsjakt.

Den franska flottan har deltagit i NATO:s assurance measures, aktiviteter i Öst- och Centraleuropa, sedan maj 2014.

För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Catharina Klingspor,
Pressattaché, Frankrikes ambassad i Sverige
catharina.klingspor@diplomatie.gouv.fr
+ 46 (0) 8 459 53 14

Senast uppdaterad 10/05/2017

Upp