Utstationerade arbetstagare i Europa : överenskommelse i Bryssel [fr]

0Den 9 december 2013 antog EUs 28 arbetsmarknadsministrar, med stor majoritet, en lagtext som syftar till att stärka skyddet av utstationerade arbetstagare.0

  • Vad är utstationerade arbetstagare ?

Ett EU-direktiv från 1996 ger företag möjlighet att avsätta (=skicka, demobilisera) anställda i ett annat europeiskt land, på villkor att värdlandets regler tillämpas (löner, arbetsvillkor), samtidigt som de sociala avgifterna ska inbetalas i hemlandet.0

  • Varför stärka detta direktiv ?

Tillämpningen av 1996 års text har ibland lett till "social dumpning", dvs bedrägeriöverenskommelser enligt vilka de utstationerade arbetstagarna får lön från hemlandet (en lön som ligger på lägre nivå), vilket gör det möjligt för företaget att sänka sina priser. Det leder i sin tur till illojal konkurrens gentemot företag som följer regleringen och det försätter arbetare i prekära situationer.0

  • Hur har förhandlingarna gått till ?

Frankrike och Tyskland har med stöd av Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Bulgarien, Rumänien och Slovenien utarbetat en text som bemöter denna utmaning. Detta innebär att stärka kontrollen och efterlevnaden av reglerna för utstationering, så att social dumpning bekämpas på ett aktivt sätt.0

  • Vad innebär den nya texten ?

Överenskommelsen ger två stora framsteg:0

- vid kontroll kommer listan över dokument som krävs av företag att vara öppen, varje medlemsstats förteckning över dokument som krävs för alla arbetstagare som är utstationerade till territoriet kommer därför fastställas genom nationell lag. Direktivet kommer också att införa regler i länder som inte har något regelverk i frågan.0

- de företag som är huvudentreprenör för bygg-och anläggningsarbeten (sektorn där mest social dumpning sker) blir i alla stater hädanefter skyldiga att se till att lagen följs av deras underleverantörer. Tack vare solidariskt ansvar och genom sanktioner för betalaren, kommer det därför vara möjligt att inrätta en kedja av ansvar och straffa mindre ärliga företag.0

Denna tillfredsställande och ambitiösa överenskommelse ligger i linje med den ställning Frankrike länge haft och försvarat. Överenskommelse visar att EU kan gå framåt och förenas för viktiga sociala frågor. Förslaget är ett steg framåt för att försvara vår sociala modell, för försvaret av arbetstagarna och i arbetet mot social dumpning. Frankrike kommer att fortsätta att driva detta sociala målsättning framåt för Europa.0

Läs mer om direktivet (96/71/CE)

Senast uppdaterad 26/05/2014

Upp