Uttalande från franska UD med anledning av de 2 fängslade svenska journalisterna i Etiopien [fr]

Uttalande från presskonferensen den 27 december 2011

"Vi är, som jag sade förra veckan, mycket uppmärksamma - vi som land och tillsammans med våra europeiska partners - på den rättsliga situation som dessa två journalister befinner sig i. Vi har med stor uppmärksamhet följt den rättsliga processen. Idag väntar vi, på ett tekniskt plan, på att få se domen och domarens domskäl. Det finns fortfarande, på ett tekniskt plan, såvitt jag kan förstå, en möjlighet att överklaga beslutet.

Med detta sagt, vill vi uttrycka vår oro och återigen påminna om vikten som Frankrike fäster vid pressfriheten i Etiopien och runtom i världen.

Vi samråder nu med våra europeiska partners, med EU:s höga representant Catherine Ashton, med våra svenska kollegor, för att hitta det bästa sättet att lösa den situation som de två journalisterna står inför. Vi arbetar aktivt i denna riktning."

Senast uppdaterad 02/11/2016

Upp