Välkommen till ett seminarium om populism [fr]

Frankrikes och Tysklands ambassader i Stockholm anordnar tillsammans med EU-kommissionen i Sverige seminariet Facts against Fears - How to address populism? tisdagen den 5 juni 2018.

PNG

Franska, tyska och svenska experter kommer under en förmiddag att diskutera populismens framväxt i Europa, vilka utmaningar den för med sig och hur vi tillsammans bäst bemöter dem. Syftet är att bidra till ett utbyte under en kritisk tid, då värderingar och eftersträvansvärda mål för demokratiska samhällen ställs inför slitande krafter både inifrån som utifrån. I panelerna ingår journalister som kommer att ha ett riktat samtal kring desinformation, faktagranskning och särskilda utmaningar inom press och sociala medier.

Seminariet, som heter Facts against Fears - How to address populism? kommer att modereras av statsvetaren och SIEPS-forskaren Göran von Sydow. Det kommer att hållas på engelska.

Kom och delta! Anmäl dig här (RSVP 4 juni): https://ec.europa.eu/sweden/event-registration/event-17_sv
Hela programmet med presentation av deltagarna finns här: https://ec.europa.eu/sweden/event-registration/event-17_sv
Datum: Tisdagen den 5 juni 2018
Tid: Klockan 9-12
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm

Concept paper: Ingående beskrivning om evenemangets bakgrund.

PDF - 314.2 kb
(PDF - 314.2 kb)

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp