Världsflyktingdagen 2017

Uttalande från Frankrikes utrikesdepartement med anledning av Världsflyktingdagen, den 20 juni 2017.

"Med anledning av världsflyktingdagen bekräftar Frankrike sitt engagemang för de miljontals människor över hela världen som tvingats i exil, och för de organisationer och länder som hjälper dem. I dag lever 65,6 miljoner människor i en situation av påtvingad flytt. Av dem har 22,5 miljoner behövt lämna sina hemländer. Det är det största antalet flyktingar någonsin.

Grannländerna till länder i krig står i första ledet för att hjälpa dem. Det gäller i synnerhet i Mellanöstern, där tre länder direkt utsätts för konsekvenserna av krigen i Syrien och Irak: Jordanien, Libanon och Turkiet. Situationen är liknande i Afrika där flera länder, framför allt Uganda, Etiopien och Kenya, tar emot miljoner av flyktingar sedan flera år och dagligen behöver hantera utmaningen att med begränsade medel ordna ett värdigt mottagande och skydda flyktingarnas rättigheter.

Även om de flesta flyktingar flyr väpnade konflikter finns det också de som är offer för politisk förföljelse. Journalister, personer som hotas för att de tillhör en religiös etnisk minoritet eller för deras sexuella läggning.

FN står för ett oumbärligt stöd till mottagarländer och samhällen, och till personerna som är i exil. För att säkra skydd för flyktingar och asylrätt har Frankrike ett särskilt partnerskap med FN:s flyktingkommissariat, som utövar sitt mandat i allt svårare omständigheter. Det är anledningen till att Frankrike har beslutat att öka sina bidrag till FN:s organ med 100 miljoner euro. För perioden 2016-2018 har Frankrike också åtagit sig att bistå med medel, främst i Libanon, som framför allt ska användas till flyktingbarns skolgång. Inom den europeiska ramen ger Frankrike också stöd till Turkiet.

Världssamfundet behöver engagera sig för att hitta en global lösning på denna migrationskris, i en anda av humanitet, solidaritet och ansvar. Vi behöver attackera orsakerna och inte bara konsekvenserna. Det är nödvändigt att tillsammans med ursprungs- och transitländerna hitta gemensamma hållbara lösningar till denna utmaning. Frankrike kommer att fortsätta sin mobilisering för att förstärka skyddet av civila och respekten för mänskliga rättigheter i väpnade konflikter."

JPEG
Irakiska barn i ett av UNHCR:s flyktingläger. Foto: Caroline Gluck/UNHCR

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp