Véronique Lönnerblad utnämnd till Officer av Ordre National du Mérite (2 juni 2015) [fr]

Den 2 juni 2015 utnämndes Véronique Lönnerblad till Officer av den franska förtjänstorden Ordre National du Mérite av ambassadör Jacques Lapouge. Utmärkelsen ägde rum på franska residenset i Stockholm.

Véronique Lönnerblad hedras för sina framstående insatser som generalsekreterare för Unicef Sverige, en befattning hon haft sedan 2003. Véronique Lönnerblad har både synliggjort och utvecklat Unicef som organisation och satt ljuset på barns rättigheter i Sverige och andra länder, inte minst i konfliktdrabbade områden. I sitt arbete verkar hon för mål som Frankrike och Sverige delar till fullo: stärkta mänskliga rättigheter för en trygg och hållbar värld.

”Vi vill med denna utmärkelse hedra Véronique Lönnerblad för hennes imponerande arbete som generalsekreterare för Unicef Sverige. Med sitt engagemang och sin målmedvetenhet har hon bidragit till att stärka världssamfundets resurser till förmån för barn och deras rättigheter. Som fransyska med en framstående yrkeskarriär i Sverige är hon också ett inspirerande föredöme för andra fransmän i Sverige.”

/Jacques Lapouge, Frankrikes ambassadör i Sverige.

JPEG
JPEG
JPEG

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp