Viceamiral Jonas Haggren och konteramiral Ewa Skoog Haslum utnämnda till Kommendör av franska förtjänstorden Ordre National du Mérite [fr]

Den 1 september 2022 utnämndes Viceamiral Jonas Haggren och konteramiral Ewa Skoog Haslum till Kommendör av den franska förtjänstorden Ordre National du Mérite av Viceamiral Nicolas Vaujour, chef för Frankrikes militära insatser. Ceremonin ägde rum vid Frankrikes residens i Stockholm.

I sitt tal nämnde Viceamiral Vaujour de huvudsakliga milstolparna i Viceamiral Jonas Haggren och konteramiral Ewa Skoog Haslum militära karriärer samt hyllade deras engagemang, tapperhet och hängivenhet.

Viceamiral Haggren är chef för ledningsstaben vid svenska försvarsmakten sedan 2018. Konteramiral Ewa Skoog Haslum är Sveriges marinchef sedan 2020.

JPEG - 267.7 kb
Jonas Haggren, Nicolas Vaujour & Ewa Skoog Haslum

JPEG

Senast uppdaterad 06/09/2022

Upp