Visum [fr]

Behöver jag visum?

Det beror på din nationalitet, samt längden på och anledningen till ditt besök.
den här sidan (på engelska) kan du se om du är undantagen från kravet på visum. EU-medborgare behöver aldrig visum.
Om du är undantagen kan du resa så länge ditt pass är giltigt.

Svensk eller EU-medborgare

• Jag är svensk medborgare, vad behöver jag göra för att åka till Frankrike?
Svenska medborgare behöver ta med antingen sitt pass eller sitt nationella id-kort. Andra id-kort där nationaliteten inte framgår fungerar inte.

• Jag är svensk medborgare, behöver jag ett uppehållstillstånd om jag vill stanna i Frankrike i mer än tre månader?
Nej, enligt lagen 2003-1119 från 26 november 2003 om rätten för utlänningar att uppehålla sig i Frankrike är personer från Europeiska Unionen undantagna från kravet på uppehållstillstånd, även för vistelser längre än 3 månader.

• Jag är svensk medborgare, behöver jag visum för att bo och arbeta i Frankrikes utomeuropeiska områden (DOM-TOM) ?
Nej, svenskar, precis som alla EU-medborgare, behöver inte visum för att bo och arbeta i DOM-TOM.

• Jag är inte svensk, ej heller EU-medborgare. Behöver jag visum för att åka till Frankrike?
Om du har ett resedokument utfärdat av en av EU:s medlemsstater behöver du inte visum, inte heller för längre vistelser.

Om du har ett uppehållstillstånd utfärdat av ett av länderna i Schengenområdet, behöver du inte visum för att vistas i Frankrike kortare än tre månader.

I andra fall kan du behöva visum.

Olika visum beroende på vistelsens längd
• För en vistelse längre än 90 dagar behöver du ansöka om ett långtidsvisum, visa de long séjour.
• För en vistelse kortare än 90 dagar behöver du ansöka om ett korttidsvisum, visa de court séjour.

Ansöka om långtidsvisum
Du behöver :
• ha uppehållstillstånd i Sverige som gäller fram till ankomsten till Frankrike
• ha ett pass som är giltigt för hela visumperioden
• fylla i och signera en ansökan om långtidsvisum
• skicka med passfoton
• betala de administrativa avgifterna för visumet
• tillhandahålla dokument som styrker din personliga situation och din anledning att vistas i Frankrike.

Om du inte bor i Stockholmsregionen kan du få ditt pass hemskickat mot en avgift på 83 kronor för porto. I händelse av förlust kan ambassaden inte hållas ansvarig.

Ansöka om korttidsvisum med ett vanligt pass
Korttidsvisum gäller för alla länder i Schengenområdet om inget annat anges. Det rör sig oftast om ett « Schengenvisum ».

Du behöver ansöka om ditt visum hos konsulatet för din destination. Om Frankrike är din huvudsakliga destination, det vill säga där du har tänkt tillbringa mest tid, ska du ansöka om visum på franska konsulatet.

För ett korttidsvisum för Schengenområdet behövs:
• ett pass giltigt i minst tre månader efter visumperioden
• visumansökan korrekt ifylld och undertecknad och med de styrkande dokument som behövs
• 2 passfoton
• betala de administrativa avgifterna för visumet

En visumansökan för en minderårig behöver undertecknas av en förälder.

Avgifter
Visumavgifterna är för den administrativa hanteringen och inte för själva visumet.

Avgifterna återbetalas inte, oavsett vad utfallet på ansökan blir. Avgifterna kan variera beroende på växelkursen mellan euron och kronan.

Betalningen kan endast göras kontant i svenska kronor.
• Långtidsvisum (> 90 dagar) giltigt i Frankrike: 99 €
• Schengenvisum (<=90 dagar) : 60 €
• Korttidsvisum (<=90 dagar) giltigt för de utomeuropeiska områdena: 60€ eller 9€

Handläggningstid
Visumansökan måste göras minst 15 dagar före resan.

Handläggningen av ansökan tar oftast en vecka, men det beror på typen av ansökan.
• Korttidsvisum: en till två veckor beroende på nationalitet
• Korttidsvisum till DOM- TOM: Två till tre veckor beroende på nationalitet
• Långtidsvisum för arbete eller studier: Två till tre veckor beroende på nationalitet.

Boka tid online
För att göra en visumansökan behöver du boka en tid online
Kom ihåg :
• Betalning endast i svenska kronor
• En bokad tid per pass
• Innan du bokar tiden, kontrollera att du har alla dokument som behövs
• Avboka tiden om du får förhinder
• Var vänlig och boka inte tid för att ställa frågor om visumproceduren. Skicka då e-post i stället.

Vid mötet :
Endast den person som ansökan gäller är tillåten att delta i mötet, förutom om personen är minderårig, har hälsobesvär eller har svårt att tala franska eller engelska. Det finns inget väntrum på konsulatet för anhöriga som inte får delta i mötet.

Klicka här för att komma till plattformen för tidsbokning (på franska).

JPEG

Senast uppdaterad 29/11/2017

Upp