Yves Chantereau har utnämnts till Riddare av Ordre National du Mérite (24 februari 2015) [fr]

Den 24 februari 2015 utnämndes Yves Chantereau till Riddare av Ordre National du Mérite under en ceremoni på franska residenset i Stockholm.

Yves Chantereau är arkitekt, utbildad vid Arkitekthögskolan i Lyon 1974-1980. Han är sedan 1987 bosatt i Sverige.

År 1988 kontaktades Yves av det Stockholmsbaserade arkitektkontoret Equator för ett korttidsprojekt med syfte att renovera Palmgrenska skolan för att inhysa franska kulturinstitutet. Renoveringen genomfördes, men franska ambassaden och dess kansli flyttade in i lokalerna år 1994 istället för kulturinstitutet. Projektkontraktet övergick sedan till en fast anställning hos Equator, där Yves nu 27 år senare fortfarande är verksam.

‘Den hållbara staden’ är ett centralt tema i Yves karriär. Under 20 års tid har han organiserat utbyten mellan Frankrike och Sverige i form av åtskilliga seminarier, rundabordetsamtal och Sverigebesök för franska politiker och aktörer inom byggnadsbranschen. Besöken har ofta skett i Stockholm och Hammarby Sjöstad, en stadsdel som byggts energieffektivt, med kretsloppstänkande och lägre miljöpåverkan.

Genom sin insats i fransk-svenska handelskammaren (CCFS) har Yves även bistått flertalet franska företag i utvecklandet av deras affärsstrategi gentemot den svenska marknaden.

Yves Chantereaus insatser har således varit en viktig och stärkande länk mellan Frankrike och Sverige, i synnerhet gällande det ekonomiska samarbetet.

JPEG

Senast uppdaterad 23/05/2018

Upp