De fransk-svenska relationerna [fr]

Politiskt samarbete

Sverige är en viktig partner för Frankrike i EU. Ett särskilt nära samarbete har utvecklats inom miljö- och klimatfrågor samt inom forskning och innovation. Båda länderna stödjer en fördjupning av det sociala samarbetet i Europa och har likartade ståndpunkter vad gäller EU:s utrikespolitik.

Besöksutbytet är tätt och högprofilerat:

På inbjudan av Frankrikes president François Hollande avlade Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia statsbesök i Frankrike den 2-4 december 2014. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, energiminister Ibrahim Baylan och närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltog även i besöket, liksom en svensk näringslivsdelegation. I och med besöket stärktes de svensk-franska relationerna politiskt, ekonomiskt och kulturellt, och samarbetet fördjupades även inom vetenskap och forskning.

Sveriges statsminister Stefan Löfven besökte Paris två gånger under 2015. I januari deltog statsministern i en manifestation mot terrorattentaten tidigare samma månad, och i juni besöktes Frankrikes president François Hollande och premiärminister Manuel Valls för överläggningar.

I september 2015 besökte även premiärminister Valls Stockholm tillsammans med Harlem Désir, Frankrikes statssekreterare för Europafrågor.

I fokus för de nämnda besöken stod ett antal frågor av gemensamt intresse såsom migration, stärkande av EU:s sociala dimension, åtgärder till förmån för tillväxt och sysselsättning, och kampen mot terrorism. Diskussionerna fokuserade även på situationen i Ukraina, Medelhavsområdet och Mellanöstern.

Sverige och Frankrike arbetade även tillsammans för antagandet av ett nytt globalt klimatavtal i samband med FN:s klimatkonferens COP21 som ägde rum den 30 november – 12 december 2015 i Paris.

Kontakter mellan franska och svenska parlamentariker också ofta förekommande. Bland annat besökte det svenska-franska parlamentarikerförbundet Frankrike i maj 2015 i samband med en studieresa. Därtill finns ett ömsesidigt intresse och utbyte vad gäller lagstiftning inom olika politikområden. Ett exempel är att den franska nationalförsamlingen i april 2016 antog en lag som kriminaliserar sexköp och som inspirerats av svensk lagstiftning. Ytterligare ett exempel är den svenska lagen som kriminaliserar utlandsresor i syfte att begå eller förbereda terrorbrott som också trädde i kraft i april 2016 och som har likheter med den franska lagen.

Ekonomiska relationer

Den franska exporten till Sverige uppgick under 2015 till 5,2 miljarder euro och utgörs främst av kemiska produkter, motorfordon, fordons-, flyg- och rymdteknikutrustning, stålprodukter, vin, raffinerad olja och farmaceutiska produkter. Den svenska exporten till Frankrike uppgick samma år till 5,6 miljarder euro och består huvudsakligen av kemiska produkter, fordonsutrustning, motorfordon, papper och kartong, farmaceutiska produkter, raffinerad olja och godshanteringsutrustning.

Frankrike har därmed ett handelsunderskott mot Sverige på 0,4 miljarder euro.

Franska investeringar i Sverige uppgick till 2,8 miljarder euro under 2014. 406 franska företag fanns representerade med totalt 41 413 anställda i Sverige, främst inom livsmedels- tillverknings- och elektrisk industri. Franska investeringar och företag i Sverige har en allt större betydelse i den bilaterala ekonomiska relationen.

Samma år uppgick de svenska investeringarna i Frankrike till 5 miljarder euro. Textilsektorn (H&M), möbelsektorn (Ikea), bevakningsbranschen (Securitas), transport (Volvo och Autoliv), läkemedelsindustrin (AstraZeneca och Recipharm) och ICT (Ericsson) är de främsta sektorerna för svenskt näringsliv i Frankrike där drygt 560 svenska företag sysselsätter omkring 100 000 personer.

Kulturellt, vetenskapligt och tekniskt samarbete

  • Universitetsutbyten

Frankrike ligger på andra plats bland mottagarländer av svenska Erasmus-studenter (570 studenter 2012-2013). 2014-2015 hade Frankrike den näst största Erasmus kvoten (efter Tyskland) med 1430 svenska studenter.

  • Vetenskapligt samarbete

Det vetenskapliga samarbetet mellan Sverige och Frankrike består av ett väl utvecklat nätverk mellan ländernas laboratorier och bilaterala forskningsprogram mellan universitet, agenturer och organisationer som främjas av bland annat den svensk-franska forskningsföreningen (AFSR). Sedan 19 år tillbaka hålls en fransk-svensk forskningsdag.

European Spallation Source (ESS) är en sameuropeisk forskningsanläggning som för närvarande byggs i Lund där 17 länder deltar. Frankrike har lovat att stå för 8 % av de totala byggkostnaderna. ESS-projektet utgör ramen för det fransk-svenska vetenskapliga samarbetet i framtiden. Sju bilaterala samarbetsavtal (med CEA och CNRS) har undertecknats 2010 och 2011 till en summa av 70 miljoner euro.

  • Kulturellt utbyte

Det svensk-franska kulturella utbytet består av en rad kulturevenemang, till exempel Stockholms Kulturfestival som 2016 hade Paris och Frankrike som tema. ”La Fête de la Musique” / ”Make Musik STHLM” är ett annat event som organiseras i samarbete mellan Franska Institutet och Stockholms Stad, och som årligen attraherar mer än 10 000 åskådare. Franska konstnärer ställs ofta ut i Sverige, såsom Rodin på Nationalmuseet ifjol.

Varje år tar Sverige emot ett stort antal franska eller franskspråkiga författare. Detta har gett upphov till mer än 750 litterära översättningar på mindre än 10 år. Mellan den 28 och den 30 oktober 2016 var den franska filosofen, författaren och dramaturgen Hélène Cixous inbjuden till Stockholms litteraturfestival. Göteborgs bokmässa är en viktig mötesplats för franska författare och den skandinaviska publiken.

Bland utländska filmer i Sverige är franska filmer de näst vanligaste, efter de engelskspråkiga. Varje år visas ett trettiotal franska filmer på svenska biografer. Svensk-franska samarbeten förekommer på Stockholms och Göteborgs filmfestivaler och under franska filmfestivalen. Bland de senaste samarbetena finns att nämna thrillerserien Midnattssol som utspelats i Paris och i Kiruna, och som under hösten 2016 visas på SVT i Sverige och på Canal+ i Frankrike.

Utdelningarna av Nobelpriset till Patrick Modiano 2014 (en av de 15 fransmän som blivit tilldelade Nobelpriset i litteratur), Jean Tirole (ekonomi) 2014 samt till Jean-Pierre Sauvage (kemi) 2016 är en viktig symbol för det anseende fransk litteratur och forskning åtnjuter i Sverige.

  • Franskaundervisning i Sverige

77 000 svenskar studerade franska 2015. Det finns flera franska skolor i Sverige, bland annat ”Le Lycée Français de Stockholm” som grundades 1862 och som är en av de äldsta franska skolorna i utlandet och ”Franska Skolan” i Stockholm som fick franska statens kvalitetsstämpel ”Label FrancEducation” 2016 för sin kvalitativa undervisning. I slutet av 2015 tog 323 personer DELF-diplomet, vilket var 17 % fler än 2014. Allt detta visar på vikten av det franska språket i Sverige.

Militära förbindelser

Sverige är en viktig partner för Frankrike i kampen mot terrorism och radikalisering. Bland annat bistod Sverige Frankrike militärt efter terrorattentaten i Paris i november 2015. I april 2016 deltog kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett seminarium i riksdagen om förebyggande åtgärder mot radikalisering som organiserades i samarbete med franska ambassaden och ett antal riksdagsledamöter.

Frankrike och Sverige har ett nära militärt samarbete inom flera områden i syfte att främja fred, säkerhet och mänskliga rättigheter. Sedan 2013 är den svenska försvarsmakten närvarande med 250 man i FN:s fredsbevarande operation MINUSMA i Mali, samt i EU:s utbildningsinsats för Malis armé, EUTM Mali; som syftar till att återställa lag och ordning i landet och neutralisera terrorhot. Frankrike deltar också i båda dessa insatser. Därtill deltog både Sverige och Frankrike i den internationella militärinsatsen i Libyen 2011.

De bilaterala relationerna består i huvudsak av informationsutbyte mellan specialstyrkor och de militära underrättelsetjänsterna, samt av gemensamma övningar och operativa utbyten. ”L’école de guerre” i Paris välkomnar sedan flera år tillbaka en svensk per år.

Som medlemmar i Lol (avsiktsförklaring om åtgärder för omstrukturering av den europeiska försvarsindustrin), samarbetar Frankrike, Sverige, Tyskland, Spanien, Storbritannien och Italien inom en rad gemensamma projekt som till exempel det obemannade flygplanet NEURON eller programvarustyrda radion ESSOR.

Uppdaterad: 8 november 2016

Senast uppdaterad 08/11/2016

Upp