Frankrike lanserar ambitiös klimatplan [fr]

Torsdagen den 6 juli 2017 presenterade miljöminister Nicholas Hulot en plan för klimatet.

JPEG
Bakgrunden till planen är Parisavtalets mål att den globala uppvärmningen ska hållas under 2 grader. Planen är uppbyggd kring sex målsättningar:

  • göra verkställandet av Parisavtalet oåterkalleligt
  • förbättra vardagslivet för alla fransmän
  • sluta använda fossila energikällor och arbeta för koldioxidneutralitet
  • Frankrike ska vara världsledande i den gröna ekonomin
  • Uppmuntra potentialen i ekosystem och jordbruk
  • Öka den internationella mobiliseringen för klimatdiplomati

Flera av lösningarna handlar om att ge ekonomiskt stöd till hushåll så att de ska kunna minska sin miljöpåverkan, till exempel genom att byta till miljövänligare bil eller bygga om huset för minskad energianvändning.

Frankrike ska också hjälpa små och medelstora företag att bli mer miljövänliga och i offentlig upphandling ska låg miljöpåverkan premieras.

Kolkraftverk ska läggas ned och det ska finnas särskilda program för att de som då blir arbetslösa ska komma vidare.

En strategi för att göra landet helt koldioxidneutralt till 2050 ska skapas i år.

Jordbruket ska reformeras så att det släpper ut mindre koldioxid.

Det kommer att satsas mer på forskning och redan nu finns internetplattformarna makeourplanetgreatagain.com och welcometofrance.com som ska göra det lättare för studenter och forskare att samarbeta internationellt.

På europeisk nivå, inom biståndet och även i nya handelsavtal ska klimataspekter ta en stor plats.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp